För en levande

skärgård

Renhållning och färjetransporter i Göteborgs skärgård sedan i mitten av 80-talet.

Ett helägt svenskt

familjeföretag

Vrångö Transport AB är ett helägt svenskt familjeföretag där samtliga delägare bor i Göteborgs södra skärgård. Under början av 2000-talet har ett generationsskifte genomförts i företaget vilket innebär att yngre förmågor i familjen tagit över det mesta av det praktiska i företaget. Den äldre generationen bistår även i fortsättningen med sin erfarenhet i företaget.

Vrångö transports

tjänster

Vi har idag tre bil/fraktfärjor som är byggda för skärgårdstransporter. Då våra färjor är utrustade med kraftiga kranar har även speciella kranjobb gjorts.

"Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och etik ska tillsammans med totalkostnad vara ledstjärnorna i samarbetet med alla våra intressenter"